Varför byggde man borgar förr i tiden?

Den som är intresserad av borgar och fästningar har säkert funderat en del kring varför de byggdes. Det fanns givetvis flera anledningar till det och olika borgar hade olika syften. Om du känner till de huvudsakliga kan du med stor sannolikhet lista ut vad en särskild borgs syfte var bara genom att titta på hur den ser ut och var den ligger.

I försvarssyfte

Många borgar byggdes för att kunna fungera som en del av rikets eller en bys säkerhet. Det här kan bland annat skådas i form av fornborgar som finns nästan överallt i vårt land. Det var en mur dit man i orostider kunde flytta folk och boskap för att lättare kunna skydda sig mot en fiende. Modernare försvarsanläggningar som tillkommit efter att Sverige blev ett enat land ligger ofta nära gränsen och/eller vattendrag. Ett bra exempel på en sådan är Vaxholms fästning som byggdes för att skydda Stockholms inlopp från framförallt rysk aggression.

För att generera pengar

Du som är intresserad av investeringar vet säkert att fastigheter är en av de säkraste investeringarna som finns. Du kanske har investerat i fastigheter via https://tessin.com/sv/ eller på börsen. På samma sätt tänkte folk förr i tiden: en borg eller en fästning var ett bra sätt att skapa en värdebeständig investering. Då varken https://tessin.com/sv/ eller aktier fanns förr i tiden var man tvungen att bygga något fysiskt. Då var en borg eller ett slott ett bra sätt för adeln och övriga rikemän att sätta sina pengar i arbete.

Ett annat sätt en borg kunde användas för att generera pengar var som en bas för att driva in skatt. Allmogen var inte särskilt förtjust i att betala sina skatter, vilket skapade ett behov av kontroll. En borg för fogden att bo i och hålla soldater i var ett bra sätt att kunna övervaka stora landområden. Ett bra exempel på en sådan är Örebro slott som byggdes för att lättare kunna kontrollera den viktiga bro som staden fått sitt namn från, det kostade nämligen ett öre att gå över den.

Som en statussymbol

Att signalera status har i alla tider varit viktigt. Även där hade slott och borgar en viktig funktion. Furstarna och adelsmännen tävlade om att bygga de stiligaste och snyggaste slotten för att särskilja sig från de andra. De slott och borgar som är byggda i det här syftet ser ofta annorlunda ut, med fler dekorationer och färre befästningsverk. Ett typexempel på det är det kungliga slottet vid Drottningholm med alla dess bislott som till exempel Kina slott. De finns inte i första hand för att kunna försvaras enkelt, utan snarare som ett tecken på att den som bor här är både rik och mäktig.