Inlägg med sökord: "Regering"

Karlborgs fästning

Karlborgs fästning

Karlsborgs fästning kom att byggas under en tid då man från militärt håll bedömde att man inte skulle kunna hejda en fiende vid Östersjökusten. Grunden för sina antaganden var att Sverige förlorat Finland år 1809. Enligt den så kallade centralförsvarsidén, trodde man helt enkelt att det nästbästa försvaret var fördröjande […]

Läs mer ›