Karlborgs fästning

Karlsborgs fästning kom att byggas under en tid då man från militärt håll bedömde att man inte skulle kunna hejda en fiende vid Östersjökusten. Grunden för sina antaganden var att Sverige förlorat Finland år 1809. Enligt den så kallade centralförsvarsidén, trodde man helt enkelt att det nästbästa försvaret var fördröjande strider inne i landet.

Karlsborgs fästning kallades initialt Vanäs fästning. Man startade bygget 1819 och fästningen planerades, enligt riksdagens försvarsplan, vara färdigbyggd 10 år senare.

Karlsborgs fästning är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar.

 

Tidsåtgång vid bygge av fästning
Den tid det tar att bygga en fästning beror på de resurser byggherren förfogade över. I fredstid med god tillgång på pengar kunde det gå fort eftersom man kunde prioritera fästningsbygget framför andra projektet. För det fall kassabrist uppstod eller under krigstid kunde byggena försenas fram tills dess fred rådde och man var stadd vid kassa igen. Det enkla svaret är således att det var en fråga om ekonomiska prioriteringar.

 

Historisk blink
Man startade bygget av fästningen 1819 och tolv år senare, år 1831 flyttade ett kompani ur Göta artilleriregemente in, det kom att bli fästningens första garnison. Kompaniet kom från Varbergs fästning som hade upphört som aktiv befästning.

Befästningarna mot sjösidan var mer eller mindre klara i mitten av 1830-talet.

Det var vid en inspektion av kung Karl XIV Johan 1832 som fästningens namn ändrades till Karlsborgs fästning och grundstenen lades för huvudporten kallat det Götiska valvet.Karlborgs fästning 1

 

Geografisk hemvist
Vi finner Karlsborgs fästning, på Vanäs udde, på Västgötasidan av Vättern. Det var generalen och viceamiralen Baltzar von Platen som förslog platsen eftersom den ansåg vara lättförsvarad. Skälet var att Vanäs udde är triangelformad, därmed fick fästningen två sidor mot Vättern.

Bygget av Göta kanal var en av förutsättningarna för en fästning centralt placerad i riket. Den del av Göta kanal som var belägen i Västergötland var slutförd 1822, medan Östgötadelen stod klar tio år senare, år 1832.

 

Sveriges reservhuvudstad
Vanäs fästning, Karlsborgs fästning, var ursprungligen tänkt att vara Sveriges reservhuvudstad. Detta inkluderade att fästningen skulle vara säte för kungahus, regering, riksdag och rikets guldreserv under krigstid.

 

Karlbergs fästning idag
Numera är Karlsbergs fästning en utbildningsgarnison. Här finner vi sedan 1984, Livregementets husarer (K 3), Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola. Även specialförbandet Särskilda operationsgruppen (SOG) finns etablerat inom fästningsområdet.

Även civila hyresgäster inryms numer i ett antal av byggnaderna.

Så sent som november 2008, skottskadades två personer, tillika utländska medborgare, i samband med en övning då ett svenskt specialförband övade tillsammans med utländska förband på det militära övningsområdet Hammarnäset utanför Karlsborg.