Fästningar i Sverige

Torpa stenhus

Torpa stenhus

Torpa stenhus ligger i Västergötland ganska nära Borås. Det är en av de bästa bevarade borgarna som finns i Sverige. Det är en enkelhusborg. Med det menas att stenhuset är hela borgen, det finns inga yttre skyddsmurar. Torpa uppfördes på 1400-talet. Till skillnad mot många andra slott och borgar så […]

Läs mer ›
Glimmingehus i Skåne

Glimmingehus i Skåne

Glimmingehus ligger i Simrishamn kommun och anses vara den bäst bevarade medeltidsborgen i hela Norden. Borgen började byggas 1499 och stod klar sex år senare. Det var riddaren och amiralen Jens Holgersen Ulfstand från Danmark som skulle bo där med sin familj. Ulfstand var även länsherre på Gotland och kanske […]

Läs mer ›
Vaxholms kastell

Vaxholms kastell

På en ö just utanför Vaxholm, den viktigaste knutpunkten för skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård, ligger Vaxholms kastell. Byggnadens äldsta delar är från 1500 talet och den har under åren haft en viktig strategisk position i inloppet till Stockholm då i sort sätt all båttrafik måste passera där för att ta […]

Läs mer ›
Nyköpingshus

Nyköpingshus

Nyköpingshus, eller Nyköpings slott, började sin historia som kastal på 1100-talet, men byggdes så småningom ut i omgångar, tills den var en medeltida borg. Det var sannolikt Birger jarl själv som började bygga ut kastalen till en borg. Borgen byggdes ut ytterligare under Gustav Vasa, som förstärkte dess försvar, och […]

Läs mer ›
Borgholms slottsruin

Borgholms slottsruin

Borgholms slott, som numera är en slottsruin, står utanför Borgholm på Öland. Slottet har en historia som sträcker sig tillbaka till tidig medeltid, då grunden lades till slottet redan i slutet av 1100-talet. Då byggde man en så kallad kastal, ett torn, på platsen där slottsruinen står idag. Detta torn […]

Läs mer ›
Gräfsnäs slott

Gräfsnäs slott

Gräfsnäs slott ligger vid sjön Anten i Gräfsnäs i Ersta socken. Idag skulle kanske fler känna igen platsen om man sade att det låg i Allingsås kommun i Västergötland. Slottet hörde ursprungligen till släkten Leijonhufvud. Slottet började byggas av friherren Sten Eriksson Leijonhufvud, som också var riksråd, på 1550-talet. Sten […]

Läs mer ›
Varbergs fästning

Varbergs fästning

Varbergs fästning byggdes ursprungligen som skydd åt den danske greven Jacob Nielsen, som kände sig hotad efter att ha anklagats för mordet på den danske kungen Erik Klipping 1286. Fästningen började uppföras 1287 och stod färdig år 1300. Under den här perioden ordnade Nielsen även så att han fick beskydd […]

Läs mer ›
Visborgs slottsruin

Visborgs slottsruin

Visborgs slott var både ett slott och en borg. Det var beläget på Gotland, i Visbys sydvästra hörn. Två torn i ringmuren kring Visby i just det hörnet beslagtogs år 1394 av anhängare till Albrekt av Mecklenburg. Dessa torn, liksom staden Visby, kontrollerades mellan 1398 och 1408 av Tyska orden, […]

Läs mer ›
Bodens fästning

Bodens fästning

Bodens fästning, kallas Sveriges lås i norr. Fästningen är anlagd på och i ett flertal berg runt staden Boden i Norrbotten. Det var kring förra sekelskiftet, 1800/1900-talet som Bodens fästning började byggas. Forten började byggas 1901. Syftet var att fästningen skulle ha en avskräckande effekt på Ryssland, som senare kom […]

Läs mer ›
Karlborgs fästning

Karlborgs fästning

Karlsborgs fästning kom att byggas under en tid då man från militärt håll bedömde att man inte skulle kunna hejda en fiende vid Östersjökusten. Grunden för sina antaganden var att Sverige förlorat Finland år 1809. Enligt den så kallade centralförsvarsidén, trodde man helt enkelt att det nästbästa försvaret var fördröjande […]

Läs mer ›