Visborgs slottsruin

Visborgs slott var både ett slott och en borg. Det var beläget på Gotland, i Visbys sydvästra hörn. Två torn i ringmuren kring Visby i just det hörnet beslagtogs år 1394 av anhängare till Albrekt av Mecklenburg. Dessa torn, liksom staden Visby, kontrollerades mellan 1398 och 1408 av Tyska orden, en order som hade stiftats på 1100-talet i Palestina av korsfarare, och som hade sin storhetstid under 1300-talet. Visborgs slott började byggas i början av 1400-talet, då Orden uppförde en ny byggnad i anslutning till de två tornen. År 1408 köpte Erik av Pommern ön Gotland av Orden, och tog i och med det också över bygget av Visborgs slott. Man räknar därför slottets grundande som år 1411.

Mycket skulle hända på Visborgs slott under de kommande 250 åren. Efter att Erik av Pommern förlorat sin kungatitel återvände han till Gotland och Visborgs slott, för att använda det som residens och som bas för sitt sjöröveri på Östersjön. Från Eriks ägo skulle slottet komma till Kristian I. I utbyte mot Visborgs slott fick Erik tre danska slottslän och en stor summa pengar i årligt underhåll. Slottet skulle förbli i dansk ägo under lång tid, via olika slottsherrar utsedda av Kristian I, och senare via unionskungen Johan II och Fredrik I av Danmark. Slottet och borgen skulle inte komma i svensk ägo igen förrän år 1645, efter freden i Brömsebro, då Gotland återigen tillhörde Sverige. Vid det här laget var dock slottet i illa skick, eftersom danskarna hade förstört mycket då de lämnade det.Visborgs slottsruin 2

Borgens långa historia var dock inte slut i och med det. Under det dansk-svenska kriget anfölls Visborgs slott och Visby av en flotta från Danmark, och borgen tog mycket skada av danskarnas beskjutning. Efter att de svenska slottsherrarna kapitulerat började danskarna arbetet med att bygga upp borgen igen, men när det vid freden i Lund 1679 stod klart att slottet återigen skulle komma i svensk ägo började danskarna istället systematiskt förstöra borgen, troligen efter order från Köpenhamn. Den var därför närmast i ruiner vid överlämnandet.

Idag kan man besöka de ruiner som finns kvar av slottet. I området där slottet var beläget har man bland annat uppfört en modell i miniatyr av hur borgen och slottet såg ut under sin storhetstid, så att besökarna kan få en känsla av dess historia. Om du är intresserad av att besöka ruinen finns det även andra turistattraktioner på Gotland som kan locka. En av dem är jakt, eftersom Gotland är känt för att ha särskilt goda förutsättningar för kaninjakt. Innan du ger dig av bör du dock se till att du packar all nödvändig jaktutrustning. Du hittar allt du behöver för jakt på Huntyardberras.com.