Glimmingehus i Skåne

Glimmingehus ligger i Simrishamn kommun och anses vara den bäst bevarade medeltidsborgen i hela Norden. Borgen började byggas 1499 och stod klar sex år senare. Det var riddaren och 1024px-glimmingehus_2013-1amiralen Jens Holgersen Ulfstand från Danmark som skulle bo där med sin familj. Ulfstand var även länsherre på Gotland och kanske är det därför de två nedre trapporna är tillverkad av gotländsk kalksten. Efter Ulfstand var det den danska adelssläkten Rosencrantz som ägde borgen. Då fick den agera som ett förråd för spannmål eftersom den ansågs omodern. I början av 1900-talet donerades borgen till staten som fortfarande har den i sin ägo.

Borgens nutida aktiviteter

Det är många hundra år sedan någon bodde i borgen. Trots detta sjuder borgen fortfarande av liv. Forskare har sedan 1800-talet undersökt Glimmingehus historia och ägnat sig åt allt från restaurering till arkeologi. Trots detta upptäcks ännu nya okända saker med denna fascinerande borg. Glimmingehus är även öppet för allmänheten. Det ordnas guidade turer under hela året och under vissa helger och veckor finns olika teman. Exempelvis kan du få chansen att möta de personer som en gång levt och verkat i borgen. Under sommaren brukar medeltida gycklare locka turister till Glimmingehus tillsammans med andra figurer från medeltiden. Även under vintern finns det många anledningar att göra ett besök på Glimmingehus.

Tekniken som skulle skydda lyxen

När riddare och adelsfamiljer bodde på Glimmingehus var de omgärdade av lyx och dyrbara föremål.1134px-glimmingehus_colonnvault Föremålen var de mest exklusiva som kunde framställas i Europa. Givetvis måste dessa skatter skyddas mot pöbeln och Glimmingehus är trots allt en borg. Därför finns det massor av medeltida försvarsteknik att ta del av. Vallgraven hindrade att folk kom i närheten av borgen och muren fungerade både som skydd och stöd för att man skulle kunna avfyra vapen från insidan. Skulle någon lyckas ta sig förbi de yttre skydden så finns det hål och inbyggda kärl där kokande tjära kunde hällas över upprorsmakarna. Glimmingehus är som hämtad ur en roman om de medeltida riddarna.