Dalarö skans

Dalarö skans är numera en restaurang som ligger i Stockholms skärgård på ön Stockskärsholmen, något söder om Dalarö. I restaurangens festvåning bedriver man privat eventverksamhet och man arrangerar bröllop.

 

Dalarö skans i historien
Stället är en före detta försvarsfästning som enligt vissa källor avsåg att skydda hamnen vid Dalarö och de fartyg som var förtöjda där. Enligt andra källor var avsikten att skydda inloppet till Stockholm.

Det var på det så kallade Skansberget som den första skansen kom att anläggas år 1623. Skansberget återfinns norr om Lotsberget. Som byggmaterial användes stockar med jordfyllning. Skansen förföll emellertid på grund av eftersatt underhåll.

På uppdrag av Karl X Gustav kom den nya skansen börja anläggas av Johan Peter Kirstenius år 1656.
Under Erik Dahlbergs ledning planerades en modernisering av skansen år 1683. Fast man kom att påbörja arbetet år 1698 och fästningen var försvarsduglig först 1724. Erik Dahlberg hade dött mer än 20 år tidigare.

Skansen upprustades något i anslutning till Finska kriget som pågick under åren1808–1809.
Under rysshärjningarna år 1719, lyckades de ryska styrkorna kringgå Dalarö skans.

Militären kom att lämna skansen år 1854.
Intressant är att Dalarö skans aldrig har varit i strid.Dalarö skans 2

 

Fästningsarkitekten
Erik Dahlberg, var den fästningsarkitekt som var upphovsman till ett flertal fästningar i Sverige. Till dem hör förutom Dalarö skans, skansarna Kronan och Lejonet i Göteborg och icke att förglömma Varbergs fästning. Varbergs fästning, var på sin tid en av Europas mest svårintagliga fästningar. Om behov av solskydd föreligger, och man för den sakens skull inte vill störa den fina arkitekturen är det bra att känna till att Hagasolskydd är specialister på solskydd, däribland har de ett stort utbud av rullgardiner i Stockholm

 

Ägare till Dalarö skans
Statens fastighetsverk äger och förvaltar Dalarö skans. Byggnaden är byggnadsminnesmärkt sedan 1935. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

 

Kulturarvsbyggnader till salu
Regeringen tillsatte i januari 2012 en utredning för att kartlägga vilka av statens kulturarvsbyggnader som man skulle kunna sälja eller inte.

Skälen till varför staten vill sälja dessa är rent ekonomiska, de är helt enkelt dyra i drift. Man menar att pengarna inte räcker till för att förvalta och underhålla samtliga detta kulturarv som återfinns i dessa kulturhistoriskt intressanta fastigheter. Gällande vilka fastigheter och byggnader, som är kulturhistoriskt skyddade, är det mest viktigt att staten själv bör förvalta, behöver man göra ett tydligt ställningstagande.

Dalarö Skans är en av de 299 byggnader som man ansåg sig kunna sälja då den byggnaden inte behövde behållas av kulturhistoriska skäl.